Klid a pohyb tělesTěleso se pohybuje, mění-li svou polohu vzhledem k jinému tělesu. Rozhodnout, zda se těleso pohybuje, nebo je v klidu, můžeme jen tehdy, uvedeme-li, vzhledem ke kterému tělesu pohyb vztahujeme. Totéž těleso může být v pohybu vzhledem k jednomu tělesu a současně v klidu vzhledem k druhému tělesu.

Zpět na učivo