Tření


Třecí síla je přímo úměrná tlakové síle, kterou působí těleso kolmo na podložku. Třecí síla závisí na materiálu a drsnosti stykových ploch. Smyková třecí síla působí ve stykové ploše tělesa s podložkou a směrem má proti směru pohybu tělesa. Smyková třecí síla je přímo úměrná tlakové síle, kterou působí těleso na kolmo na podložku, a závisí na materiálu a drsnosti stykových ploch.

Zpět na učivo