Magnetické pole

V okolí magnetu je magnetické pole, které se projevuje silovým působené na magnetků.

 

Čáry proložené řetězci pilin se nazývají indukční čáry magnetického pole. Jsou to myšlené čáry, kterými znázorňujeme silové působení magnetického pole.

    

 

Kolem Země je magnetické pole. Severní magnetický pól Země s nachází poblíž jižního zeměpisného pólu Země a obráceně.

Na základě chování magnetky v magnetickém poli Země sestrojily mořeplavci kompas a následně zeměpisci buzolu.

Zpět na učivo