Magnetizace látky

Těleso z feromagnetických látek se v magnetickém poli zmagnetuje, stává se magnetem. Tento jev se nazývá magnetizace látky.

 

Magneticky měkká ocel – po zániku vnějšího magnetického pole přestává být magnetem.

Magneticky tvrdá ocel – po zániku vnějšího magnetického pole zůstává trvalým magnetem.

 

 

Zpět na učivo