Měření délky pevného tělesa

Délka je jedna z prvních fyzikálních veličin, které potřeboval člověk měřit.

Značka fyzikální veličiny délka – d.

Základní jednotka fyzikální veličiny délka – metr ( m ).

Další používané jednotky – kilometr ( km ), decimetr ( cm ), centimetr ( cm ), milimetr ( mm ).

Převody : 1 km = 1000 m , 1 m = 10 dm = 100 cm = 1000 mm

 

Stará měřidla :

      stopa = asi 30 cm                                      palec = asi 2,54 cm

 

Současná měřidla délky :

 

Postup při měření délky :

 

Opakované měření délky provádíme pro výpočet aritmetického průměru. Ten dostane, když všechny hodnoty sečteme a výsledek dělíme počtem měření. Aritmetický průměr dP vypočítaný z hodnot opakovaných měření téže délky, považujeme za správnější než hodnotu délky naměřenou jedenkrát.

Zpět na učivo