Měření objemu tělesa

Značka fyzikální veličiny objem – V.

Základní jednotka fyzikální veličiny objem – metr krychlový ( m3 ). Jde o objem krychle s hranou 1 m.

Další používané jednotky objemu – kilometr krychlový ( km3 ), decimetr krychlový ( dm3 ), centimetr krychlový ( cm3 ),  milimetr krychlový( mm3 ), hektolitr ( hl ), litr ( l ), decilitr ( dl ), centilitr ( cl ), mililitr ( ml ).

Převody jednotek :

1 m3 = 1 000 dm3 = 1 000 000 cm3 = 1 000 000 000 mm3

1 dm3 = 1l

1 hl = 100 l

1 l = 10 dl = 100 cl = 1 000 ml

 

Měřidlem objemu je odměrný válec :

 

Postup měření objemu kapalného tělesa :

·        vybere vhodné měřidlo

·        postavíme odměrný válec na vodorovnou podložku ( při měření ho nepřemisťujeme )

·        určíme nejmenší dílek stupnice

·        určíme odchylku měření ( polovina nejmenšího dílu )

·        kapalné těleso přelijeme do odměrného válce

·        počkáme, až se ustálí hladina kapaliny

·        odečteme na stupnici, tak aby oko bylo ve stejné výšce jako hladina

 

Postup měření objemu pevné  tělesa :

·        vybere vhodné měřidlo

·        postavíme odměrný válec na vodorovnou podložku ( při měření ho nepřemisťujeme )

·        určíme nejmenší dílek stupnice

·        určíme odchylku měření ( polovina nejmenšího dílu )

·        do odměrného válce přelijeme kapalné těleso určitého objemu

·        počkáme, až se ustálí hladina kapaliny

·        odečteme na stupnici, tak aby oko bylo ve stejné výšce jako hladina ( V1 )

·        pevné těleso zavěšené na provázku ponoříme celé do kapaliny v odměrném válci

·        odečteme na stupnici, tak aby oko bylo ve stejné výšce jako hladina ( V2 )

·        objem pevného tělesa určíme matematicky ( V= V2 – V1 )

Zpět na učivo