Měření hmotnosti tělesa

Značka fyzikální veličiny hmotnost – m.

Základní jednotka fyzikální veličiny hmotnost – kilogram ( kg ).

Další používané jednotky hmotnosti – tuna ( t ), metrický cent (q), dekagram ( dkg ), gram ( g ), miligram ( mg ).

Převody jednotek :

1 t = 10 q = 1 000 kg

1 kg = 100 dkg = 1 000 g

1 g = 1 000 mg

 

Měřidla hmotnosti :

   

 

 

Postup měření hmotnosti na rovnoramenných váhách :

Jestliže jazýček správně seřízených vah volně kývá okolo střední čárky stupnice a jeho odchylky na obě strany jsou stejné nebo se na ní ustálí, mají tělesa položená na miskách stejnou hmotnost. Jestliže jazýček zůstane trvale vychýlen od střední čárky stupnice, mají tělesa na miskách různou hmotnost.

Zpět na učivo