Hustota látky

Značka fyzikální veličiny hustota – ρ.

Základní jednotka fyzikální veličiny hustota – kilogram na metr krychlový ( kg/m3 ) a gram na centimetr krychlový ( g/cm3 ).

Převody jednotek :

 

Výpočet hustoty :

ρ = m : V      

 

Výpočet hmotnosti :

m = ρ • V

 

Příklad :

Měděná destička o objemu 10 cm3 má hmotnost89 g. Urči hustoty mědi.

V = 10 cm3

 m = 89 g

ρ = ?

Hustota mědi je 8,9 g/cm3 .

Zpět na učivo