Měření času

Značka fyzikální veličiny čas – t.

Základní jednotka fyzikální veličiny čas – sekunda ( s ).

Další používané jednotky času – den ( d ), hodina ( h ), minuta ( min ).

 

Převody jednotek :

1 d = 24 h

1 h = 60 min = 3 600 s

1 min = 60 s

 

Měřidla času :

            

 

Zpět na učivo