Měření teploty tělesa

Značka fyzikální veličiny teplota – t , T.

Základní jednotka fyzikální veličiny teplota – stupeň celsia ( °C ).

 

Měřidlo teploty  - teploměr:

   

 

Délka ocelových tyčí se při zahřívání zvětšuje, při ochlazování zmenšuje. Délka tyčí z různých kovů se při zahřívání za stejných podmínek zvětšuje různě.

Objem kapalných těles se při zahřívání zvětšuje, při ochlazování zmenšuje. Objem kapalných těles z různých látek se při zahřívání za stejných podmínek zvětšuje různě.

Objem plynných těles se při zahřívání zvětšuje, při ochlazování zmenšuje.

 

Zpět na učivo