Mechanické vlastni kapalin

 

 

Mechanické vlastnosti kapalin

Působením vnější tlakové síly kolmo na povrch kapaliny v uzavřené nádobě vznikne ve všech místech kapaliny stejný tlak. Tento poznatek se podle svého objevitele nazývá Pascalův zákon ( čti paskalův ).

 Hydraulické zařízení umožňuje nejen přenášet tlakovou sílu, ale také ji zvětšit. Kolikrát je obsah plochy velkého pístu větší než obsah plochy malého pístu, tolikrát větší síla působí na velký píst než na malý píst.

V důsledku působení síly Země působí kapalina v nádobě v klidu tlakovou silou na dno nádoby, na stěny nádoby a na plochy ponořené v kapalině.

F = s·h·ρ·g

 

Hydrostatický tlak

 

Hydrostatický tlak : pH ( Pa )

                        p = (h·ρ·g·S)/S = h·ρ·g 

Hydrostatický tlak v kapalině ( stejně jako tlaková síla F ) roste s hloubkou h pod hladinou. Ve stejné hloubce je větší hydrostatický tlak v kapalině s větší hustotou ρ.

Pro hydrostatický tlak platí :                 pH = h·ρ·g

  

Vztlaková síla

 

- nadnáší tělesa ponořené do kapaliny

- má opačný směr než síla gravitační

- závisí na objemu ponořené části tělesa a na hustotě kapaliny

FVZ = Fg – F

 

Archimedův zákon

 

Na těleso ponořené do kapaliny působí svisle vzhůru vztlaková síla. Velikost vztlakové síly FVZ se rovná velikosti gravitační síly Fg působící na kapalinu stejného objemu, jako je objem ponořené části tělesa. Platí

FVZ = V·ρK·g 

kde V je objem ponořené části tělesa a ρK je hustota kapaliny.