Mechanické vlastnosti plynů

 

 

 

Atmosféra Země – vzduchový obal Země.

Atmosférický tlak – vzniká působením vrstev atmosféry na sebe.

 

                                   pa = F/S

 

- měří se pomocí hydrostatického tlaku sloupce rtuti

- vzduchoprázdno : pa = ph ( vakuum )

- pro měření se také používá aneroid a barograf ( také možnost zápisu )

 

Atmosférický tlak je největší u hladiny moře. Se stoupající nadmořskou výškou klesá.

 

Normální tlak byl stanoven národní dohodou : ph = 101 325 Pa = 101,325 kPa

 

Na každé těleso v atmosféře vzduchu působí vztlaková síla :

FVZ = V · ρV · g

V – objem tělesa

ρV – hustota vzduchu

 

Tlak větší než atmosférický tlak se nazývá přetlak.

Tlak menší než atmosférický tlak se nazývá podtlak.

Přetlak a podtlak měříme pomocí manometru.

 

Manometr – otevřený kapalinový ( pouze malé hodnoty )

                 – deformační