Světelné zdroje, šíření světla

 

Světelný zdroj – těleso, ve kterém vzniká světlo a které ho vysílá do okolí. ( zářivky, žárovky, svíčky, Slunce atd. ).

Světelné zdroje dělíme na bodové a plošné.

·        Bodový světelný zdroj – má malé rozměry ( malá žárovka, laserové ukazovátko ).

·        Plošný světelný zdroj – má větší rozměry ( žárovka, osvětlená tabule skla ).

 

Optické prostředí – prostředí, kterým se šíří světlo.

Optická prostředí dělíme na průhledná a průsvitná, čirá a barevná.

·        Průhledné – přes prostředí vidíme světelný zdroj.

·        průsvitná – vidíme světlo, ale nerozeznáme jeho zdroj.

·        Čirá – prostředí propouští světla všech barev.

·        Barevné – prostředí propouští pouze světlo určité barvy.

 

Světelné paprsky

Rozbíhavý světelný paprsek – vytváří se z bodového zdroje za clonou. Světlo dopadá z malé vzdálenosti. Za clonou se vytváří světelný kužel.

Rovnoběžný světelný paprsek – vytváří se z plošného zdroje za clonou. Světlo dopadá z velké vzdálenosti. Za clonou se světlo šíří ve válcovém prostoru.

Světelný paprsek – rovnoběžný světelný svazek, procházející velmi malým otvorem clony.

V případě dvou clon, se světlo šíří jen tehdy, když svítící bod a oba otvory leží v téže přímce

Světlo se šíří ve stejnorodém prostředí přímočaře.