Zrcadla

Zobrazení rovinnými zrcadly

Rovinná zrcadla – dokonale vybroušené a vyleštěné plochy.
Odraz v rovinném zrcadle je zdánlivý, stejně velký jako předmět a je stranově převrácený.
Zdánlivý obraz – připadá nám, jako by obraz vznikal za zrcadlem, což není možné.
Předmět a jeho obraz jsou souměrně sdružené podle roviny zrcadla.

Zrcadla v praxi

V praxi používáme kulová zrcadla.
Vypuklé kulové zrcadlo – světlo se odráží od části vnějšího povrchu kulové plochy.
Duté kulové zrcadlo – světlo se odráží od části vnitřního povrchu kulové plochy.
Ohnisko zrcadla – po odrazu tímto bodem prochází všechny paprsky.
Vlastnosti obrazu v dutém zrcadle – závisí na vzdálenosti předmětu.
Vlastnosti obrazu ve vypuklém zrcadle – nezávisle na vzdálenosti předmětu od zrcadla je zdánlivý, přímý a zmenšený.
Dutá kulová zrcadla v praxi – u zubních lékařů při vyšetření zubů.
Vypuklá kulová zrcadla v praxi – na křižovatkách, zpětná zrcátka v automobilech.
Parabolická zrcadla – mají parabolický tvar, používají se např. v reflektorech automobilů, motocyklů, v promítacích přístrojích.

Zpět na učivo