Zákon odrazu světla

 

 

Zrcadla - plochy, které dobře odrážejí světlo.

Kolmice dopadu - kolmice sestrojená v bodě dopadu paprsku na rovinu zrcadla.

Úhel dopadu - úhel mezi dopadajícím paprskem a kolmicí dopadu.

Úhel odrazu - úhel mezi odraženým paprskem a kolmicí dopadu.

 

Zákon dopadu : Úhel dopadu se rovná úhlu odrazu! Odražený paprsek leží v rovině dopadu.

 

                                               α = α´

 

 

 

 Dvě zrcadla :

a)                                                                           c) α =β                                                                          

 

 

 

  b) α = β

 

 

 

 

 

 

 

Rozptyl světla - vzniká při dopadání rovnoběžného paprsku světla na tvarovou plochu ( odraz je všemi směry ).