Druhy pohybůPopis pohybu těles

Čára, kterou při pohybu těleso opisuje, se nazývá trajektorie pohybu tělesa. Podle tvaru trajektorie rozlišujeme přímočarý a křivočarý pohyb. Délka trajektorie, kterou pohybující těleso opisuje za určitou dobu , se nazývá dráha tělesa. Dráha je fyzikální veličina. Označujeme ji písmenem s. Měříme ji v jednotkách délky, např. metrech.


Rovnoměrný a nerovnoměrný pohyb

Jestliže těleso za stejné doby urazí vždy stejné dráhy, koná rovnoměrný pohyb. Pohyb, který není rovnoměrný, se nazývá nerovnoměrný pohyb.

Zpět na učivo