Výkon

Výkon P vypočítáme, když práci W dělíme dobou t, za kterou byla tato práce vykonána :P = W / t , P = W : t
Jednotkou výkonu je watt ( W ).

Při rovnoměrném pohybu tělesa rychlostí v lze výkon stálé síly F určit ze vztahu : P = F • vPříklad 1 : Motor výtahu zdvihl rovnoměrným pohybem svisle vzhůru kabinu o hmotnosti 400 kg do výšky 5 m za dobu 10 s. Jaký byl výkon výtahu?

m = 400 kg
s = 5 m
t = 10 s
P = ?

F = m • g
F = 400 • 10
F = 4 000 N
F = 4 kN

W = F • s
W = 4000 • 5
W = 20 000 J
W = 20 kJ

P = W : t
P = 20 000 : 10
P = 2 000 W
P = 2 kW

Při zvedání kabiny byl výkon motoru 2 kW.


Příklad 2 : Auto jede po vodorovné přímé silnici stálou rychlostí 72 km/h. Jaký je při tomto pohybu výkon tahové síly motor, když proti pohyb automobilu působí třecí síla 1 200 N ?

Ft = 1 200 N
v = 72 km/h = 20 m/s
P = ?

P = F • v
P = 1 200 • 20
P = 24 000 W = 24 kW

Výkon tahové síly motoru při rovnoměrném pohybu auta je 24 kW.Zpět na učivo