Výpočet práce z výkonu a času. Účinnost

 

                                                        W = P • t                               1 J = 1 W • s

 

Příklad  :

Motor mopedu má po delší dobu jízdy stálý výkon 1 kW. Jakou mechanickou práci motor vykoná během půl hodiny jízdy?

 

                                                        P = 1 kW = 1 000 W                                            W = P • t

                                                        t = 0,5 h = 1 8000 s                                              W = 1 000 • 1 800

                                                        W = ?                                                                    W = 1 800 000 J = 1,8 MJ

 

Motor mopedu vykonal práci 1,8 MJ.

 

 

Účinnost η stroje nebo jiného zařízení je určena podílem výkonu P a příkonu P0, η = P : P0. Účinnost η je vždy menší než 1, resp. menší než 100 %.

Výkon – užitečná práce vykonaná za 1 s.

Příkon – práce, která se skutečně za 1 s vykonala.