Pohybová energie

Pohybující se těleso má pohybovou energii. Působením na jiné těleso po určité dráze může vykonat práci. Pohybovou energii tělesa posuzujeme podle práce vykonané tělesem až k jeho zastavení.
Pohybová energie tělesa závisí na jeho hmotnosti a rychlosti. Pohybuje-li se těleso větší rychlostí, má větší pohybovou energii. Těleso v klidu má nulovou pohybovou energii. Pohybují-li se dvě tělesa stejnou rychlostí, má těleso o větší hmotnosti větší pohybovou energii.
Pohybová energie tělesa má značku EK a vyjadřuje se v joulech ( J ).


Příklad : Jakou měla sekera přibližně pohybovou energii, těsně před dopadem, když na špalek působila silou asi 700 N a zarazila se do hloubky 15 cm ?

F = 700 N
S = 15 cm = 0,15 m
EK = ?

EK = W
EK = F • s
EK = 700 • 0,15
EK = 105 J

Těsně před dopadem měla sekera pohybovou energii asi 105 J.Zpět na učivo