Vzájemná přeměna polohové a pohybové energie tělesa

 

Polohová energie tělesa se při některých dějích přeměňuje na pohybovou energii tělesa a naopak. Při přeměnách energie může také docházet k přenosu energie na jiná tělesa.

 

 

 Zpět na učivo