Práce při zvedání tělesa kladkami

 

Při zvedání tělesa pevnou kladnou vykonáme stejně velkou práci, jako bychom vykonali při jeho zvednutí do stejné výšky bez použití kladky. Při zvedání tělesa jednoduchým kladkostrojem vykonáme stejně velkou práci, jako bychom vykonali při zvedání tělesa do stejné výšky bez kladkostroje. Na volný konec lana kladkostroje působíme poloviční silou, ale po dvojnásobné dráze než při použití kladkostroje.

 

 

m = 0,5 kg                   F = m • g

s = 0,2 m                     F = 0,5 • 10

W = ?                          F = 5 N

 

a ) W1 = F • s              b ) W2 = F • s              c )  W3= F/2 • 2s

     W1 = 5 • 0,2                 W2 =  5 • 0,2                W3 = 2,5 • 0,4

     W1 = 1 J                       W2 = 1 J                       W3 = 1 J

 

                                   W1 = W2 = W3