Zahřívání těles

Celková pohybová energie všech částic v tělese je součástí vnitřní energie tělesa. Při zvýšení teploty tělesa se jeho vnitřní energie zvětšuje. Vykonáním práce, např. při tření, můžeme zvětšit vnitřní energii tělesa, což se projeví jeho zahřátím.

Tepelná výměna vedením

Při dotyku dvou těles o různé teplotě předávají částice tělesa o vyšší teplotě část své pohybové energie částicím o nižší teplotě, pokud se teplota obou těles nevyrovná. Říkáme, že probíhá tepelná výměna vedením. Tepelná výměna vedením nastává i uvnitř tělesa, jehož dvě části mají různou teplotu. V tepelných vodičích se děje tepelná výměna vedením rychle, v teplených izolantech za stejných podmínek pomalu.Zpět na učivo