Tepelná výměna prouděním

V kapalinách a plynech nastává tepelná výměna především prouděním. Při tomto způsobu přenosu tepla stoupají teplejší části kapaliny nebo plynu vzhůru a chladnější klesají dolů. Přenos tepla prouděním je tedy spojen se samovolným promícháním kapaliny nebo plynu.Zpět na učivo