Rychlost a dráha pohybuRychlost rovnoměrného pohybu tělesa

Rychlost rovnoměrného pohybu určíme tak, že dráhu ( s ) dělíme dobou pohybu ( t ). Rychlost je fyzikální veličina a označujeme ji v. Matematicky můžeme zapsat vztah pro výpočet rychlosti : V=s/t nebo v = s:t Jednotkou rychlosti je metr za sekundu ( m/s ). 1 m/s = 3,6 km/h
Dráha při rovnoměrném pohybu tělesa

Při rovnoměrném pohybu tělesa je dráha přímo úměrná době pohybu. Jednotkou rychlosti je metr ( m ). Matematicky můžeme zapsat vztah pro výpočet dráhy : s = v • t

Zpět na učivo