Měrná tepelná kapacita

 

Těleso hmotnosti m přijme při zvýšení teploty o ( t – t0 ) teplo :

Q = c• m( t – t0 ),  t > t0

Těleso hmotnosti m odevzdá při snížení  teploty o ( t0 - t ) teplo :

Q = c• m( t0 - t ),  t < t0

Veličina c je měrná tepelná kapacita látky, udává se v jednotkách joule na kilogram a Celsiův stupeň - J/(kg•°C).

Měrná tepelná kapacita vody je 4 180 J/(kg•°C) = 4,2 kJ/(kg•°C).

 

Uvedené vztahy pro přijaté nebo odevzdané teplo při telené výměně platí, nenastane-li při změně teploty ( t – t0 ) nebo ( t0 - t ) změna skupenství.

 

Příklad :

Voda přitékající do radiátoru ústředního topení má teplotu 90°C. Kolik tepla odevzdá na vyhřátí pokoje 10 kg vody, když se přitom ochladí na 60°C? Porovnejte, kolik tepla odevzdalo 10 kg oleje při stejné změně teploty.

 

m = 10 kg                              

t0 = 90°C

t = 60°C

cvody = 4,18 J/(kg•°C)

coleje = 1,89 J/(kg•°C)

Qvody = ?

Qoleje = ?

 

Qvody = c• m( t0 - t ) = 4,18 • 10 • 30 = 1 254 kJ

 

Qoleje = c• m( t0 - t ) = 1,89 • 10 • 30 = 567 kJ

 

Voda odevzdá vzduchu v pokoji teplo 1 254 kJ.

Olej o stejné hmotnosti při stejném ochlazení odevzdá jen 567 kJ tepla.