Sluneční záření

Rychlost světelného a tepelného záření je stejná : c = 300 000 km / s. Na povrch Země dopadá pouze nepatrný zlomek energie vyzářené Sluncem ( asi 0,000 000 000 5 ).
Využití slunečního záření – sluneční baterie, vytápění, sušící a destilační zařízení.
Většina zdrojů, které nyní používáme na Zemi má počátek ve Slunečním záření ( ropa, zemní plyn, uhlí, rašelina a dřevo ).Zpět na učivo