Změny skupenství látek

 

Skupenství látek – pevné, kapalné a plynné.

Změny skupenství – tání, tuhnutí, vypařování, kapalnění.

 

Tání a tuhnutí

Tání a tuhnutí jsou děje, při kterých se mění pevné skupenství látky na kapalné a naopak. V krystalické látce probíhají při teplotě tání t1. Teplota tání závisí na druhu látky a na tlaku. Při tání látky přijme teplo, při tuhnutí naopak látka odevzdá teplo svému okolí.

Měrné skupenské teplo tání lt je teplo, které přijme 1 kg pevné látky při teplotě tání, aby se změnil na kapalinu téže teploty.

 

Příklad číslo 1 :  

Do kalorimetru dáme rozdrcený led o hmotnosti 0,1 kg a o teplotě 0°C. Potom nalijeme do kalorimetru vodu o stejné hmotnosti a o teplotě 80°C. Za stálého míchání sledujeme teplotu na teploměru. Když všechen led právě roztál, zjistíme, že voda v kalorimetru má teplotu 0°C.Jaké teplo led při tání přijal?

 

m = 0,1 kg                                          Q = cm (t1 – t0 )

t1 = 80 °C                                           Q = 4,2 • 0,1 • 80

t0 = 0 °C                                             Q = 33,6 kJ

c = 4,2 kJ / ( kg • °C )                        Q = 34 kJ

Q = ?

 

Led přijal teplo asi 34 kJ.