Vypařování

Kapalina se vypařuje na svém povrchu při každé teplotě. Při vyšší teplotě však probíhá vypařování rychleji. Vypařování se urychlí také zvětšením povrchu kapaliny nebo odstraňováním par nad povrchem kapaliny ( např. větrem ). Různé kapaliny se za stejných podmínek vypařují různě rychle. Při vypařování odebírá kapalina teplo ze svého okolí.Zpět na učivo