Var

Při varu se kapalina vypařuje nejen na povrchu kapaliny, ale i uvnitř. Var kapaliny nastane při teplotě varu, která závisí na druhu kapaliny a na tlaku. Teplota varu při normálním tlaku je 100°C. var kapaliny trvá, pokud kapalina přijímá teplo postačující ke změně skupenství kapalného na plynné při teplotě varu.

Měrné skupenské teplo varu je teplo, které se kapalina změnila v páru téže teploty.

 

Příklad :

Kolik tepla potřebujeme dodat 2 kg vařící vody při normálním tlaku, aby se změnila na páru? Porovnávej ho s teplem, které musíme dodat 2 kg ledu při teplotě tání, aby roztál při normálním tlaku.

m = 2 kg                               

lV = 2 260 kJ/kg

lt = 334 kJ/kg

QV = ? kJ

Qt = ? kJ

 

Aby se 1 kg vařící se vody přeměnil na páru, musíme dodat 2 260 kJ/kg.

K přeměně 2 kg vody potřebujeme teplo :

QV = 2 • 2 260 kJ = 4 520 kJ

K roztátí 2 kg ledu při teplotě tání potřebujeme

teplo : Qt = 2 • 334 kJ = 668 kJ

 

Teplo potřebné na přeměnu vařící se vody v páru je téměř 7krát větší než teplo, které potřebujeme k roztátí ledu o stejné hmotnosti.