Kapalnění

Kapalnění vodních par je opačný děj k vypařování vody. Je-li vzduch při určité teplotě nad volným povrchem vody vodní párou nasycen, pak při ochlazení dojde ke kapalnění vodní páry.Zpět na učivo