Síla


Síla je určena velikostí a směrem. Její účinek na těleso závisí na poloze jejího působiště. Sílu znázorňujeme šipkou.Gravitační síla

Velikost gravitační síly Fg, kterou Země přitahuje těleso, dostaneme, když hmotnost tělesa násobíme činitelem gravitačního zrychlení
( g = 10 N/kg ) neboli Fg = m • g

Příklad :
Jak velkou gravitační silou působí Země na chlapce, který má hmotnost 60 kg ?

m = 60 kg                       Fg = m • g
g = 10 N/kg                    Fg = 60 • 10
Fg = ?                             Fg = 600 N

Chlapec je přitahován k Zemi gravitační silou o velikosti 600 N.
Zpět na učivo