Zdroje elektrického napětí

První zdroj trvalého elektrického napětí byl sestrojen počátkem minulého století. Jeho tvůrcem byl italský fyzik A.Volta, proto se nazýval Voltův článek.
- desky elektrického článku nazýváme elektrody
- roztok kyseliny nazýváme elektrolit
- elektrické napětí vzniká chemickou reakcí kyseliny s kovovými elektrodami
- získáme napětí o hodnotě 1V

V dnešní době využíváme jako zdroje trvalého elektrického napětí elektrické články a baterie elektrických článků.
Skladováním elektrických článků a jejich používáním elektrické napětí článků klesá a již jej nelze obnovit.
Elektrický článek, jehož elektrické napětí se dá obnovit, se nazývá akumulátor.Zpět na učivo