Reostat. Dělič napětí.

Reostat – jeho odpor je možné měnit.


Užití reostatu :

1) ke změně proudu v obvodu
- elektrický proud svou hodnotu zvětšuje posouváním jezdce doprava
- elektrický proud svou hodnotu zvětšuje posouváním jezdce doleva
- hodnota elektrického proudu je největší těsně u svorky A


2) Reostat jako dělič napětí.
- nazývá se potenciometr
- slouží ke změně hodnoty elektrického napětí v obvodu
- v každé poloze jezdce ( C ) se oddělí z celkového napětí mezi body ( A ) a ( B) určitá částZpět na učivo