Závislost elektrického odporu na vlastnostech vodiče

 

Elektrický odpor vodiče R je přímo úměrný délce vodiče

( R – I  ), nepřímo úměrný obsahu příčného řezu vodiče

( R – 1/5 ) a závisí na materiálu vodiče. Se zvyšující se teplotou kovového vodiče se jeho elektrický odpor zvětšuje.