Skládání sil


Skládání sil stejného směru

Síla, která má na těleso stejný účinek jako několik současně působících sil, se nazývá výslednice těchto sil. Nalezení výslednice sil se nazývá skládání sil. Výslednice svou sil stejného směru má s oběma silami stejný směr a její velikost se rovná součtu velikostí obou sil. Posuvný účinek síly na pevné těleso se nezmění, posune-li se její působiště do jiného bodu tělesa a po přímce, ve které síla působí.

Skládání dvou sil opačného směru

Výslednice dvou sil opačného směru má stejný směr jako větší síla a její velikost se rovná rozdílu velikosti obou sil.

Rovnováha dvou sil

Dvě síly velikosti a opačného směru, které působí současně na těleso v jedné přímce, mají nulovou výslednici. )Dvě stejně velké síly opačného směru, které působí současně na těleso v jedné přímce, jsou v rovnováze. Jejich pohybové účinky na těleso se ruší.
Zpět na učivo