Tón

Kmitočet ( frekvence ) : f ( Hz - hertz ).

Kmitočet určuje výšku tónu, který zachytíme sluchem

( např. komorní má kmitočet 440 Hz ) .

 

Lidské ucho

Lidské ucho vnímá zvuky od kmitočtu 16 Hz ( dolní hranice slyšitelnosti ) do kmitočtu 20 kHz ( horní hranice slyšitelnosti ).

Nejcitlivěji vnímáme kmitočty 2 000 Hz až 4 000 Hz.

Infrazvuk = menší hodnota než 16 Hz

Ultrazvuk = větší hodnota než 20 000 kHz

 

Nucené chvění , rezonance

Nucené chvění - vyvolá ho chvění ladičky ve sloupci vzduchu v trubici.

Vzduchový sloupec je v rezonanci s tónem ladičky - při nuceném chvění je je tón velmi zesílený.

Základní tón - tón nejnižšího kmitočtu.

Tón harmonický - tóny, které mají kmitočty celé násobky základního tónu. Dodávají základnímu tónu "barvu".

 

Odraz zvuku

Setká-li se zvuk s překážkou, zčásti ho překážka pohltí, zčásti se od ní odrazí.

Ozvěna - odraz zvuku na pevné překážce.

Dozvuk - odraz zvuku, který slyšíme jako prodloužení původního zvuku při malých vzdálenostech od překážky.

 

Ochrana před nadměrným hlukem

Hladina zvuku - slouží k porovnávání zvuků.

Hladina zvuku : jednotkou je bel ( B ), převážně se ale používá jedna desetina - decibel (dB).

Za zdraví škodlivý se považuje delší pobyt v prostředí s hladinou zvuku nad 70 dB.