Magnetické pole cívky s proudem

Cívka s elektrickým proudem má kolem sebe magnetické pole podobné tyčového magnetu. Na jednom konci cívky s proudem je severní a na druhém konci jižní magnetický pól. Změní-li se směr proudu v cívce, její magnetické pole se vymění. Magnetické pole cívky je nejen vně, ale i uvnitř cívky, kterou prochází elektrický proud.Zpět na učivo