Elektromagnetická indukce

Při změně magnetického pole v okolí cívky vzniká mezi jejími svorkami indukované napětí. V uzavřeném obvodu cívky vzniká indukovaný elektrický proud. Tento jev se nazývá elektromagnetická indukce. Indukovaný proud při zesílení magnetického pole má opačný směr než při zeslabení pole. Čím je změna magnetického pole rychlejší a větší, tím větší je při jinak stejných podmínkách indukovaný proud.Zpět na učivo