Elektromotor

Elektromotor je založen na otáčení cívky s proudem v magnetic -kém poli. Je to stroj, ve kterém se elektrická energie přeměňuje na pohybovou energii. Nepohyblivá část motoru ( stator ) je tvořena trvalými magnety nebo elektromagnety. Otáčivá část elektromotoru ( rotor ) se skládá z jedné nebo více cívek s jádry z magneticky měkké oceli.
Nezbytno součástí elektromotoru je komutátor, který mění směr proudu v cívkách rotoru elektromotoru, a tím umožňuje jejich stálé otáčení.Zpět na učivo