Vznik střídavého elektrického proudu

Proud, který prochází v obvodu stále stejným směrem, je stejnosměrný proud. Proud, jehož směr se v obvodu opakovaně mění je střídavý proud. Rovnoměrným otáčením cívky v magnetickém poli vzniká střídavý proud, jehož časový průběh je znázorněn sinusoidou. Doba T, za kterou se průběh střídavého proudu opakuje, se nazývá perioda střídavého proudu. Kmitočet ( frekvence ) střídavého proudu f udává počet period za 1 sekundu.
f = 1/T
Jednotkou kmitočtu je herz ( Hz ).Zpět na učivo