Měření střídavého proudu a střídavého napětí

 

Hodnota střídavého proudu a střídavého napětí, kterou změříme ampérmetrem a voltmetrem na střídavý proud a napětí, se nazývá efektivní hodnota proudu I a efektivní hodnota napětí U.

 

I = 0,7 • Im                  U = 0,7 • Um

 

 Zpět na učivo