Transformátory

Transformátor je zařízení, které umožňuje měnit střídavé napětí U1 na střídavé napětí U1, se stejným kmitočtem, ale jinou hodnotou. Podíl počtu závitů sekundární cívky N2 a primární cívky N1 se nazývá transformační poměr.

 

              p =  N2 / N1                           N2 / N1 = U2 / U1                               

                                                    Značka :    


Zpět na učivo