Vedení elektrického proudu v kapalinách

Vodné roztoky solí, kyselin a zásad vedou elektrický proud. Kapaliny, které vedou elektrický proud, nazýváme elektrolyty. Elektrický proud v elektrolytech jer tvořen usměrněným pohybem kationtů a aniontů.
Při průchodu elektrického proudu v kapalinách dochází k přenosu látky a v okolí elektrod probíhá chemická rekce.
Při zacházení s elektrickými zařízeními je nebezpečné používat vlhké izolanty, mít vlhké nebo zpocené ruce apod., protože jsou vodiči proudu.Zpět na učivo