Otáčivé účinky síly


Kladka

Pevná kladka – uchycena pevně, na obou koncích lana stejné síly.
Volná kladka – uchycena volně, na jednom konci poloviční síla než na druhém konci lana.
Kladkostroj – složen z pevných a volných kladek.

Páka

Páka - tyč, která je otáčivá kolem osy.
Rovnovážná poloha páky - Moment sil vlevo a vpravo od mají stejnou velikost. F1• a1 = F2• a2
Moment síly - závidsí na něm otáčivý účinek síly. Je roven součinu velikosti síly a dílky jejího ramena. jednotkou momentu síly je N•m.
Užití páky - Při zvedání těžkých těles.
Rovnoramenná páka - F1= F2 , a1 = a2. Na rovnoramenných váhách určujeme hmotnost tělesa srovnáním se známou hmotností závaží.

Zpět na učivo