Vedení elektrického proudu v polovodičích

Odpor kovů se s rostoucí teplotou zvětšuje. Odpor polovodičů se s rostoucí teplotou zmenšuje. Tato změna je mnohem větší než u kovů při stejné změně teploty.

Elektrický odpor polovodičů závisí na osvětlení. Při osvětlení se zmenšuje.

Termistor je polovodičová součástka, jejíž odpor se mění s teplotou. S rostoucí teplotou se odpor termistoru zmenšuje a při snižování teploty se zvětšuje. Používá se hlavně k měření teploty.

Fotorezistor je polovodičová součástka, jejíž odpor závisí na osvětlení. Je-li fotorezistor osvětlen více, jeho odpor se zmenší, při poklesu osvětlení fotorezistoru se jeho odpor zvětší. Používá se např. ve fotoaparátech, nebo při automatickém počítání předmětů.

 

Polovodiče typu P a N

Krystal křemíku má při nízkých teplotách velký odpor. Jeho odpor se dá snížit nahrazením některých atomů křemíku atomy jiných vhodných prvků. Vznikne buď polovodič typu P nebo polovodič typu N.