Polovodičová dioda

 

Jestliže krystal polovodiče obsahuje v jedné části polovodič typu P a v druhé části polovodič typu N, pak oblast v okolí rozhraní mezi těmito polovodiči se nazývá přechod PN.

Polovodičová dioda je součástka, která obsahuje jeden přechod PN. Připojíme-li ji do obvodu v propustném směru, prochází obvodem proud. Při zapojení diody v závěrném směru proud obvodem neprochází.

Voltampérmetrová charakteristika polovodičové diody graficky znázorňuje závislost proudu na napětí. U diody není přímková.

Při zapojení diody v propustném směru musí být do obvodu zapojen rezistor.

 

Polovodičová dioda jako usměrňovač

Je-li dioda zapojena do elektrického obvodu se zdrojem střídavého napětí, prochází obvodem proud stejnosměrný proud. Proto se diody používají k usměrnění střídavého proudu. Pracují jako jednocestné usměrňovače nebo dvojcestné usměrňovače.

 

Další součástky s jedním přechodem PN

 

Ledky jsou diody, které při zapojení v propustném směru svítí.

Fotodiody ( sluneční články ) se při osvětlení stávají zdrojem stejnosměrného napětí. Mohou se využívat k přímé přeměně sluneční energie na energii elektrickou.