Elektromagnetické vlny a záření

 

Světlo jsou elektromagnetické vlny o velmi krátkých vlnových délkách. Čím kratší je vlnová délka elektromagnetické vlny, tím se tato vlna šíří přímočařeji, jako paprsek. Pak ji zpravidla nazýváme zářením.

Viditelné světlo je jen malou částí spektra elektromagnetických vln. Červené světlo má ze světelného záření nejdelší vlnové délky, fialové nejkratší.

Elektromagnetické vlny o vlnových délkách delších, než má červené světlo přestavují neviditelné infračervené záření, které má tepelné účinky. Při ještě delších vlnových délkách dostaneme mikrovlny, krátké, střední a dlouhé rádiové vlny.

Elektromagnetické vlny o vlnových délkách kratších, než má fialové světlo představují neviditelné ultrafialové záření, při ještě kratších vlnových délkách záření rentgenové a záření gama.Ultrafialové , rentgenové a gama – záření má významné využití v lékařství, ale může také způsobit rakovinu.

 

 

Kmitočet elektromagnetické vlny : f = c : λ                   ( λ – vlnová délka , c – rychlost světla )