Zdroje záření

Zahřáté těleso vyzařuje celé spektrum elektromagnetického záření. Při teplotách nad 525 °C se těleso stává ve tmě viditelným a jeho barva závisí na teplotě. Při luminiscenci vydává těleso nahromaděnou energii v podobě energie studeného světla. Laserem je tato energie vyzařována naráz jako elektromagnetická vlna zaostřená do úzkého světelného svazku. Jsou-li nabité částice urychleny vysokým, napětím a pak prudce zabržděny, vzniká rentgenové záření. K urychlování vysoké energie a ke studiu jejich srážek slouží urychlovače.Zpět na učivo