Atomová jádra

Uprostřed atomu je malé, ale těžké kladně nabité jádro obklopené elektronovým obalem. Atomové jádro se skládá z kladně nabitých protonů a neutrálních neutronů. Říkáme jim společným názvem nukleony. Počet protonů udává protonové číslo, počet nukleonů nukleonové číslo. Látky složené z atomů, které mají stejné protonové i nukleonové číslo, se nazývají nuklidy. Mají-li dva atomy stejné protonové, ale různé nukleonové číslo, jsou to dva izotopy téhož prvku.Zpět na učivo