Jaderný reaktor

Řetězová jaderná reakce probíhá v aktivní zóně jaderného reaktoru. Štěpný materiál je součástí palivových článků. Neutrony uvolňované při štěpení se zpomalují moderátorem, například vodou. K ovládání reaktoru slouží regulační tyče., k zastavení řetězové reakce havarijní tyče. Aktivní zóna je chlazena například vodou v tlakové nádobě. Teplo, které odevzdá horká voda parogenerátoru, slouží k vytváření páry k pohonu turbíny.Zpět na učivo